Håper CCS-utfordringer på Klemetsrud betyr muligheter for andre

– Vi heier på Klemetsrud. Men kostnadsutfordringene de har møtt på viser kompleksiteten og behovet for offentlig støtte til flere enn to anlegg, sier utviklingssjef i BIR, Stian Halland.

Mona Mølnvik, forskningssjef ved SINTEF, avdeling for Gassteknologi og direktør ved Norwegian CCS Research Centre (NCCS)

I denne ukas podkastepisode dykker vi ned i det som av mange omtales som Norges viktigste klimaprosjekt: Karbonfangst og -lagring (CCS).

Forskningssjef ved Sintef og en av Norges fremste eksperter på CCS, Mona Mølnvik drar oss gjennom historien fra ideen om karbonfangst ble født på 80-tallet og frem til i dag.

Optimisme og skuffelser

Historien om Norges satsing på CCS er en historie om stor optimisme og minst like store skuffelser. Fra månelanding til krasjlanding, fra sjøsetting og Langskip til kostnadssprekk og forsinkelser.

Tor Gautestad, driftssjef ved karbonfangstanlegget på Heidelbergs sementfabrikk i Brevik.

Men skal verden redusere utslippene til netto null innen 2050, er det vanskelig å se hvordan det skal gjøres uten at karbonfangst og -lagring spiller en viktig rolle.

Nylig ble det kjent at karbonfangst fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo blir vesentlig dyrere, og i beste fall blir prosjektet ett år forsinket.

Skal laste CO₂ 1. november 2024

Også karbonfangstprosjektet ved Heidelbergs sementfabrikk i Brevik har møtt på utfordringer, men oppstarten nærmer seg.

– Vi har lovet å laste første lasten med CO₂ 1. november 2024, sier driftssjef Tor Gautestad.

Stian Halland, utviklingssjef i BIR

Også i Bergen er det nødvendig å få på plass et karbonfangst-anlegg for å fjerne utslippene fra kommunens største utslippspunkt – avfallsforbrenningsanlegget som driftes av renovasjonsselskapet BIR.

Håper politikere ser behov for å støtte flere anlegg

At CCS-prosjektet på Klemetsrud blir dyrere og minimum forsinket ett år, er ikke nødvendigvis negativt for andre karbonfangst-prosjekter, ifølge utviklingssjef i BIR, Stian Halland.

– Vi heier på Klemetsrud. Men det viser kompleksiteten. Så vi håper det kan bli mer trøkk vår vei og at man ser behovet for å støtte flere anlegg. Når Langskip-prosjektet ble lansert, tenkte man nok at hvis man får noen anlegg oppe og går, så vil det bane vei for andre og markedet er da modent. Jeg tror man ser nå at det ikke stemmer og at det ikke er nok å kun støtte to prosjekt, sier han.