Håper på et bredt flertall for økt CO₂-avgift

Podkast: – Det er ingenting som virkelig får et marked til å bevege seg, enn kostnaden på bunnlinjen. Og nå er signalet veldig klart, sier Sveinung Rotevatn.

Fredag 8. januar presenterte regjeringen sin nye klimamelding. Den skal vise vei mot 45 prosent kutt i utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor. – Det at vi nå får en forpliktelse på en langsiktig CO₂-pris er noe jeg veldig fornøyd med at regjeringen står og bak, og som jeg håper kan få bred støtte i Stortinget, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i podkasten «Energi og Klima».

Gjennom en gradvis økning av CO₂-avgiften vil prisen for å slippe ut et tonn CO₂-ekvivalenter nå 2000 kroner i 2030 for ikke-kvotepliktig sektor, mens den for kvotepliktig sektor skal økes slik at summen av klimakvoter og CO₂-avgift blir 2000 kroner. I dag er CO₂-avgiften på 590 kroner per tonn, mens kvoteprisen er rundt 350-360 kroner etter en sterk oppgang den siste tiden.

Les også: Økt CO2-pris et viktig og riktig steg

Det er klimapolitikk «etter læreboken» når regjeringen vil skru opp utslippskostnaden kraftig frem mot 2030, skriver ansvarlig redaktør i Energi og Klima, Anders Bjartnes, om klimameldingen.

– Det er ingenting som virkelig får et marked til å bevege seg, enn kostnaden på bunnlinjen. Og nå er signalet veldig klart. Kostnaden for å slippe ut CO₂ kommer til å øke ganske mye. Da vil folk våge å ta tøffere investeringer i klimavennlig teknologi, sier Rotevatn. Hvor mye avgiften øker fra år til år blir gjenstand for årlige budsjettvedtak, men intensjonen er en jevn økning i løpet av tiåret.

Hør mer om:

  • hva innebærer det at Norge har forpliktet seg overfor EU – og hva som er riset bak speilet om vi ikke lykkes?
  • hvorfor man skal kutte 45 prosent i ikke-kvotepliktig sektor og
  • om høyere CO₂-pris skal avveies med lavere veibruksavgift? Og skal den økte avgiften deles ut igjen for
  • faren for karbonlekkasje ved at norske bedrifter taper/industri flyttes ut av landet?
  • hvilke vurderinger man har gjort rundt utslippskrav til landbruket? 
  • hvorvidt vi har nok kraft til å gjennomføre elektrifiseringen klimameldingen legger opp til? 
  • hvordan regjeringen skal sikre flertall i Stortinget? 

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis!

Det gjør du enten i iTunes, Google Podcast, PocketCast, Spotify eller Podbean. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.