Her kommer Norges største batteri

Podkast: Senja skal bli et laboratorium for «fremtidens energisystem». Målet er å slippe store utgifter til nytt kraftnett.

I 1882 fikk Senja det NVE omtaler som Norges første komplette vannkraftverk. Nå vil øysamfunnet på nytt ligge i forkant av utviklingen. Med stor vekst i sjømatnæringen på Senja, og lange kraftlinjer til de ytterste fiskeværene, opplever man allerede i dag utfordringer med forsyningssikkerhet og spenningskvalitet.

Der den tradisjonelle løsningen er å forsterke eller bygge nytt nett, har nettselskapet Arva og partnere i det Enova-støttede prosjektet «Smart Senja» tatt mål av seg om å lage «fremtidens energisystem». Nylig ble det kjent at det som blir Norges største batteri skal installeres på øyen.

Julien Moisan, Arva/Smart Senja & Julian Hentschel, Thema Consulting. Foto: Arva / Thema

Tre bruksområder for batteriene

– Vi gleder oss til å få batteriene på plass i løpet av høsten, sier Julien Moisan, prosjektleder i Smart Senja og ansatt i nettselskapet Arva. Batteriene, som leveres av Rolls Royce Solutions Berlin, har en kapasitet på henholdsvis 2 og 0,8 MWh.

– De skal bidra til først å stabilisere spenningen på nettet og redusere de korte avbruddene som fiskenæringen opplever. De vil også forsterke forsyningssikkerheten siden de kan settes i «øydrift». Det betyr at de kan gi strøm dersom vi har brudd et annet sted i nettet. I tillegg vil vi teste dem som del av det lokale handelsmarkedet for lastfleksibilitet, forteller Moisan.

I hovedsak to typer lokale energisamfunn i Norge

I 2018 undersøkte Thema Consulting og Multiconsult på oppdrag fra NVE hva som kjennetegnet lokale energisamfunn i Norge. De fant at prosjektene, som da ikke var veldig mange eller spesielt modne, deler seg i to hovedgrupper.

– Ca en tredjedel var ledet av nettselskap som ville utsette nettinvesteringer med smartere løsninger, forteller Julian Hentschel, manager i Thema Consulting og prosjektleder for studien.

Flesteparten av prosjektene var derimot ledet av eiendomsutviklere. Men der disse manglet en tydelig forretningsmodell, er det ifølge Hentschel bedre forutsetninger for nettselskap. – Det er muligheter og teknologi som kan spare kostnader tilknyttet til utbygging av nettet.

Hør diskusjonen om:

  • hvilke andre tiltak som skal tas i bruk på Senja?
  • hva som kjennetegner lokale energisamfunn i Norge?
  • hvilke teknologiske, regulatoriske og markedsmessige barrierer som finnes?
  • hvordan innbyggere og næringsliv på Senja merker prosjektet?
  • hvordan et fleksibilitetsmarked for energi fungerer og hva hensikten er?
  • det kan oppstå utfordringer dersom man får stadig flere (og større) lokale energimarked

Ukens anbefalinger:

Julian Hentschel: Podkastepisoden «The simple economics of saving the Amazon rain forrest» fra Freakonomics.

Julien Moisan: Dokumentarserien «Sju kontinenter, én klode» som du finner hos NRK.

Martin Larsen Hirth: Analysebyrået Bloomberg NEF sin «Executive Factbook». Her oppsummeres det meste innen energi (og litt klima).

Abonner på podkasten Energi og Klima

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcast, PocketCast, Spotify eller Podbean. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.