Hvordan avrunder Norge oljealderen med stil?

Klimakrisen og krigen i Ukraina setter energisikkerhet og klimaomstilling øverst på dagordenen. Kan og bør Norge hjelpe EU med mer gass, og hvordan skal vi klare å avrunde oljealderen med stil?

Denne podkast-episoden er spilt inn live fra klimafestivalen Varmere Våtere Villere.

Vi stiller spørsmålet:
Klimakrise og krig i Ukraina: Hvordan avrunder Norge oljealderen med stil?
Hvordan avrunder vi oljealderen på en måte som fortsatt er til det beste for fellesskapet?
Hvordan forholder vi oss til at verden allerede har funnet mer fossil energi enn vi kan produsere innenfor målene i Paris-avtalen?
Kan nye grønne næringer voksen på skuldrene av dagens næringer eller står petroleumssektoren snarere i veien for et grønt skifte?
Og med krigen i Ukraina er det også nødvendig å spørre: Hvordan kan Norge hjelpe EU når de vil gjøre seg uavhengig av russisk gass?  

Podkast-gjester er:
Erna Solberg, stortingsrepresentant, leder for Høyre og tidligere statsminister

Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning og leder av Klimaomstillingsutvalget

Knut Einar Rosendahl, professor ved NMBU

Ann-Cathrin Vaage, fagsjef klimapolitikk i Norsk olje og gass

Linda Nøstbakken, forskningsdirektør ved SSB, professor ved NHH og medlem av Klimaomstillingsutvalget

Anders Bjartnes, Ansvarlig redaktør for Energi og Klima

Podkast-vert er Kirsten Å. Øystese