Kan Norge eksportere hydrogen til Tyskland i gamle gassrør?

– Den største risikoen er at transport av hydrogen i eksisterende gassrør ikke blir kommersielt attraktivt, sier Hans Kristian Danielsen i DNV.

Omstillingen til netto null utslipp innebærer teknologiskift som er relativt enkle – slik som å erstatte kullkraft med strøm fra fornybare energikilder, men også teknologiskift og etablering av nye verdikjeder som er vanskeligere å få på plass – slik som hydrogenverdikjeder.

Men det er få netto null-scenarier hvor det ikke er behov for hydrogen.

I regjeringens grønne industriløft er hydrogen et satsingsområde. Norge og Tyskland har en ambisjon om å etablere en norsk-tysk hydrogenverdikjede der hydrogen produseres i Norge, transporteres i rør til Tyskland og erstatter fossil energibruk i tysk industri.

Vigdis Olden, seniorforsker ved Sintef Industri, avdeling for materialer og nanoteknologi, Foto: Sintef Industri

Mye billigere å bruke eksisterende gassrør

Før jul la Gassco – som er operatør av gassrørsystemet – frem en studie som konkluderte med at det vil være mye billigere å transportere hydrogen fra Norge til Tyskland i eksisterende gassrør, enn å legge nye hydrogenrør.
Men om de gamle gassrørene er egnet for hydrogentransport, er ennå usikkert. Vi har ikke nok kunnskap til å si nøyaktig hvor store volum hydrogen og med hvilket trykk det vil være mulig å frakte hydrogen i gassrørene uten at det oppstår sprekker og lekkasjer.

– Av og til føler jeg meg som en litt kjip festbrems som må rekke opp hånda og si at vi må være sikker på at disse materialene faktisk tåler å bli eksponert for hydrogen, sier Vigdis Olden., seniorforsker ved Sintef Industri.

Risiko for at regnestykket ikke går opp

Hans Kristian Danielsen, direktør for forretningsutvikling i Energy Systems, DNV, Foto: DNV

DNV er partner i flere prosjekt hvor det testes om eksisterende gassrør er egnet for hydrogentransport. Om noen måneder vil DNV sende på høring utkast til regelverk for rørtransport av hydrogen.

– Om det vil være mulig å konvertere eksisterende rør til hydrogentransport, er et spørsmål om hvilke operasjonsbetingelser et konvertert rør vil ha. Hvis operasjonsbetingelsene er for konservative er risikoen at det ikke blir kommersielt attraktivt, sier Hans Kristian Danielsen, direktør for forretningsutvikling i Energy Systems, DNV.

Lytt til denne ukas podkastepisode med Vigdis Olden og Hans Kristian Danielsen i nettleseren eller i din foretrukne podkast-applikasjon.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcasts, PocketCast, Spotify, PodmePodbean eller via RSS. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.