Klimanøytral eller grønnvasket?

PODKAST: – Altfor mange selskaper kaller seg klimanøytrale uten at de reelt er det, mener Stig Schjølset, fagsjef i Miljøstiftelsen Zero.

Det har blitt en trend. Selskap etter selskap setter seg mål om å bli klimanøytrale. Stadig flere selskaper annonserer også at de allerede er klimanøytrale.

Stig Schjølset, fagsjef i Miljøstiftelsen Zero. Foto: Caroline Dokken Wendelborg/ZERO

– Hvis et selskap kaller seg klimanøytralt uten at de reelt har netto null utslipp risikerer de å bli anklaget for grønnvasking, sier Schjølset.

Har kartlagt norske selskaper

Sammen med PWC har Zero kartlagt en rekke norske selskaper og funnet ut at det trolig ikke er noen selskaper i Norge som er reelt klimanøytrale, til tross for at mange selv tror eller mener at de er det.

– Det er veldig bra at selskaper finansierer klimakutt i industrien eller utbygging av fornybar energi i andre land, men dette bør ikke benyttes til å kompensere for utslipp i egen virksomhet, sier han.

Strenger klimanøytral-kriterier

Kun selskaper som kutter utslippene i tråd med målene i Paris-avtalen og kompenserer for restutslippene ved å fjerne like mye utslipp fra atmosfæren som selskapet er ansvarlig for, bør kalle seg klimanøytrale, mener han.

I denne podkastpraten forteller Stig Schjølset hvordan han og Zero mener at begrepet klimanøytralt bør brukes av næringslivet og hvor lista bør ligge for selskaper som vil være klimanøytrale og unngå grønnvaskings-stempelet.