– Klimapolitikkens tillitskrise må møtes med modig fordelingspolitikk

– I stedet for å reversere klimapolitikken bør den møtes med tiltak som fordeler goder og byrder bedre. Et eksempel kan være en modell som gjør at vanlige folk tjener på høye strømpriser i stedet for at det kun er kraftselskapene og staten som håver inn penger, sier Anders Bjartnes.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sa på Dagsnytt 18 i NRK 26. februar at det vil være umulig å nå regjeringens eget klimamål uten å redusere norsk industri- og matproduksjon. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen skrev nylig i Dagens Næringsliv at klimapolitikken lider av en tillitskrise. Han begrunner krisen med Norges manglende evne til å oppfylle vedtatte klimamål.

Ansvarlig redaktør i Energi og Klima Anders Bjartnes er enig i at klimapolitikken lider av en tillitskrise, men at det ikke kun skyldes at Norge er bedre på å vedta ambisiøse klimamål enn å nå dem.

 – Tillitskrisen er bredere enn som så og handler også om at klimapolitikken flytter store verdier. Dette har fordelingsvirkninger som må anerkjennes og møtes, sier Bjartnes.

Et viktig tiltak for å styrke tilliten til klimapolitikken og unngå at den settes tilbake, er å møte fordelingsvirkningene med modig og nyskapende fordelingspolitikk.
– Byrder og goder må fordeles bedre. Det kan ikke være slik at staten tjener på høye strømpriser og klimaavgifter mens vanlige folk må betale. Uten sterk støtte og legitimitet i befolkningen kommer klimaomstillingen til å gå seg fast, sier Bjartnes.

Lytt til ukas podkast i nettleseren eller i din foretrukne podkast-applikasjon.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcasts, PocketCast, Spotify, PodmePodbean eller via RSS. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.