Kommunene avgjørende for å nå klimamålene

Skal Norge nå klimamålene for 2030 og 2050, må kommunene gjøre sin del av jobben.

Kirvil Stoltenberg, prosjektleder i Miljødirektoratet, Foto: Miljødirektoratet

I juni i år presenterte Miljødirektoratet 85 tiltak som kan halvere Norges utslipp innen 2030.
I høst fulgte direktoratet opp med et notat om hvor viktig rolle kommunene spiller for å nå norske klimamål.

– Kommunene har en rolle å spille i nesten halvparten av tiltakene som samfunnsutvikler, som myndighet – særlig etter plan og bygningsloven, som innkjøper og som eier og drifter av blant annet bygg og tjenester, sier Kirvil Stoltenberg, prosjektleder i Miljødirektoratet.

Kommunene har ikke bare en viktig rolle å spille, men også et stort handlingsrom. Mange kommuner gjør mye, men de færreste bruker hele handlingsrommet.
– Både økonomi, kompetanse, vilje og interessekonflikter er barrierer som gjør at kommuner ikke utnytter hele handlingsrommet eller prioriterer klimatiltak fullt ut, ifølge Stoltenberg.

Lofoten ønsker å være blant de som viser vei

Ingrid Slungaard Myklebust, klima- og miljørådgiver i Lofotrådet, Foto: Espen Mortensen

Disse barrierene er også noe kommunene i Lofoten – Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan – støter på, ikke minst økonomi og kapasitet. Likevel har Lofoten prioritert opp klima- og miljøarbeidet.
– Vi har satt mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2040. Det er ti år før den nasjonale målsettingen, hvilket sier alt om at vi skal gå foran, sier Ingrid Slungaard Myklebust, klima- og miljørådgiver i Lofotrådet, som er et interkommunalt politisk råd for Lofoten.

Kommunene jobber systematisk mot 2040-ambisjonen og samarbeider blant annet om grønne anskaffelser og om utarbeidelse av et areal- og naturregnskap som ser naturverdiene for hele Lofoten samlet.

I denne podkast-episoden kan du høre hvilke klimatiltak Miljødirektoratet peker på som relevante for alle kommuner og om hvordan Lofoten jobber for å bli et lavutslippssamfunn i 2040. 

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcasts, PocketCast, Spotify, PodmePodbean eller via RSS. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.