Livepodkast: Batteri-revolusjonen

Batterier spiller en avgjørende rolle når fossil energi erstattes med strøm. Batteri-revolusjonen skaper dessuten nye arbeidsplasser og mye optimisme. Men den raske batteri-veksten kommer ikke uten dilemmaer.

– Det er materialer nok i verden til at vi kan erstatte alle fossile biler med elektriske, men vi må spørre om det er dit vi skal: Må alle ha sin egen bil eller finnes det bedre forretningsmodeller, sier Sigmund Kielland, forretningsutvikler ved IFE (Institutt for energiteknikk).

Sigmund Kielland, forretningsutvikler, IFE (Institutt for energiteknikk)

Batterier spiller en avgjørende rolle som klimateknologi i det grønne energiskiftet når fossil energi skal erstattes av strøm. Den raske veksten vi har sett i produksjon av batterier i verden er ventet å akselerer mot 2030.

Phd-stipendiat ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier på NMBU Anna-Sophie Hobi forsker på hvilke forventinger lokalsamfunn i Norge har til etablering av batterifabrikker og hva batterifabrikk-etableringene betyr for byer som Arendal og Mo i Rana. Tidligere har hun gjort feltstudier i gruvesamfunn i Zambia og Zimbabwe – gruvevirksomhet som batteri-revolusjonen er helt avhengig av.

Hun peker på tre utfordringer ved denne delen av batteri-verdikjeden.
– Mangel på åpenhet om pengestrømmene og korrupsjon er utfordring. En annen utfordring er sårbarhet – der noen land er helt avhengig av råvareproduksjonen. Et eksempel er Zambia der 80 prosent av eksporten er kobber. Det gjør Zambia sårbar for svingninger i kobberprisene. Den tredje utfordringene med gruvevirksomheten er at det krever mye land. Når behovet for mineraler øker, øker også faren for flere konflikter om bruk av land, sier Anna-Sophie Hobi.

Anna-Sophie Hobi, Phd-stipendiat ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, NMBU

Denne podkast-episoden er en live-innspilling fra Energiseminaret 2023 på NMBU.

I podkast-praten er vi innom temaene:

  • Batterier som klimaløsning: Hvor viktig rolle spiller batterier for å få til det grønne energiskiftet?
  • Batterier og materialbehov: Er det nok materialer til å dekke verdens batteribehov og hvor «skitten» er gruvevirksomheten som batteriproduksjonen er helt avhengig av?
  • Fremveksten av batterifabrikkene – den nye grønne industrien: Hvilke fortrinn har Norge?
  • Bærekraftig ressursbruk: Hvordan kan den norske batteriindustrien bli så bærekraftig som mulig?