LO-topp: Kjepphestene må stå på gangen

– Oppgavene som står foran oss er uendelig store. Skal vi lykkes med å bygge nye næringer, arbeidsplasser og eksportinntekter må vi samles bredt om retningen og de helhetlige løsningene, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

I LO og NHOs nye energi- og industripolitiske plattform som underorganisasjonene Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Energi Norge og Nelfo har samlet seg om, er arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene enige om følgende politikk:

  • Olje- og gassinstallasjoner på sokkelen må elektrifiseres, og før 2030 må det i stor grad skje med kraft fra land.
  • Norge må bygge ut mer kraft fra vann, sol, vind på land og havvind for å erstatte fossil energibruk med fornybar, og for å ha rikelig tilgang på rimelig kraft til ny industri.
  • Nettutbygging må gå raskere
  • Norge må satse på CCS, havvind, hydrogen, batteriproduksjon, og prosessindustri
  • En aktiv stat må bruke reguleringer, stille krav, bruke den offentlige innkjøpsmakten og ta finansiell risiko i oppbygging av nye næringer og markeder.
Are Tomasgard, Foto: Trond Isaksen, LO

– Tar du IEAs nye netto null-rapport, EUs Green Deal og hvis du ser hva Biden-administrasjonen varsler i USA, så er retningen tydelig. Selv om lønnsomheten i nye markeder ikke er der i dag, er det en større risiko å ikke ta noen risiko. Da kommer utviklingen til å løpe fra oss, sier Tomasgard.

Som ung miljøaktivist var han med på å få politikere, fabrikkledere, tillitsvalgte og miljøengasjerte ungdom til å samarbeide om å rydde Sørfjorden ved Odda for giftige utslipp. Han mener Norge trenger tilsvarende samarbeid og brede løsninger for å lykkes i klimaomstillingen.