Mellomvalg, Kina/USA-samarbeid og favorisering av amerikansk teknologi

– Biden vil slite med å få gjennom mer klimapolitikk de neste to årene. Men i Minnesota, Michigan og Maryland står demokratene sterkt etter mellomvalget. Det kan gi forsterket klimapolitikk på delstatsnivå, sier Guri Bang, professor ved NMBU og ekspert på amerikansk klimapolitikk.

Guri Bang, professor ved fakultet for landskap og samfunn Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric, NMBU

En uke etter mellomvalget i USA telles det fremdeles stemmer. Men det er klart at demokratene beholder kontrollen i Senatet.  
– Det ble ingen rød bølge og demokratene gjorde det bedre enn ventet. Men uten flertall i både Senatet og Representantenes hus blir det vanskelig å få gjennom ny politikk. Det viktigste for president Joe Biden på klimafeltet de neste to årene blir å iverksette klimaloven (the Inflation reduction act). At klimaloven iversettes og gir resultater blir viktig for demokratene før neste presidentvalg. Milliardene som skal brukes på grønn teknologi må både kutte utslipp og skape nye grønne arbeidsplasser i USA, sier Bang. 

Kina/USA-samarbeid

Denne uka møttes Biden og Kinas president for første gang ansikt til ansikt etter at Biden ble innsatt som president. At Kina og USA gjenopptar klimasamarbeidet er viktig for internasjonale klimaforhandlinger. Kina står for 40 prosent av globale utslipp og USA for 14 prosent. 
– Kina og USA spilte en veldig viktig rolle i å få på plass Paris-avtalen. De to supermaktene er verdens to største utslipps-nasjoner og det er viktig at de begge leverer klimapolitikk på hjemmebane og ikke stikker kjepper i hjulene på hverandre, sier Bang.