Nå skal EU-politikk bli norsk politikk

– For å si det på byråkratspråk: Det kommer til å bli krevende for Norge å implementere EUs nye klimapolitikk raskt nok, sier Energi og Klimas Brussel-korrespondent, Alf Ole Ask.

Alf Ole Ask er korrespondent i Brussel for Energi og Klima

For snart to år siden – i juli 2021 – la EU Kommisjonen frem den store klimapolitikk-pakken Fit for 55 som skal sørge for at EU kutter utslippene med 55 prosent innen 2030.

Det aller meste av innholdet i Fit for 55 er vedtatt og nå er det Norges tur til å si ja til den forsterka klimapolitikken.

I denne podkast-episoden oppsummerer vi det viktigste som har skjedd i EU innen klima og energi første del av 2023 og ser fremover mot neste halvår.