– Netto null i 2050 betyr voldsomme og omfattende endringer

PODKAST: – Hvert år frem mot 2050 må det bygges ut 4-5 ganger så mye ny fornybar energi som i rekordåret 2020, sier ansvarlig redaktør i Energi og Klima, Anders Bjartnes.

Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør i Energi og Klima
  • 18. mai la Det internasjonale energibyrået (IEA) frem rapporten som viser hvordan verden kan nå netto null utslipp i 2050.
  • Det fundamentalt nye i IEAs rapport er at det ikke er behov for investeringer i ny produksjon av olje, kull og gass etter 2021. Derimot er det behov for store investeringer i lav- og nullutslippsteknologier – deriblant vind- og solkraft.

I denne podkasten forteller ansvarlig redaktør i Energi og Klima, Anders Bjartnes, hvilke voldsomme og omfattende endringer som kreves for å nå netto null utslipp i energisektoren innen 2050 og hvilken betydning vi bør forvente at rapporten får for fremtidig energi- og klimapolitikk i Norge og internasjonalt.