Norsk flis og kvist på tanken?

PODKAST: Norge importerer store volum biodrivstoff fra USA og Kina som er laget av slakteavfall og brukt frityrolje. Kan to norske industriprosjekter konkurrere med biodrivstoff av flis og kvister?

Mats Nordum, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

I årets første podkast-episode dykker vi ned i en klimaløsning som har betydd mye for at Norges klimagassutslipp har gått noe ned de siste årene.
Uten biodrivstoff ville utslippene fra veitrafikken vært 15 prosent høyere i 2021.
Men til tross for at biodrivstoff har vært avgjørende for å kutte utslipp, er det en klimaløsning som har- eller i hvert fall har hatt – et litt frynsete rykte.

Hvor klimavennlig er biodrivstoff?

Alt biodrivstoff regnes som klimanøytralt i bruk. Men hvor bra biodrivstoff egentlig er for klimaet, er avhengig av hva det er laget av.

– Mesteparten av biodrivstoffet som vi bruker i Norge er importert. Og en god del er laget av slakteavfall og brukt frityrolje fra Kina og USA, forteller Mats Nordum, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Per Are Hellebust, administrerende direktør i Silva Green Fuel.

I dag produseres det lite biodrivstoff i Norge. Men dette kan se annerledes ut om noen år.

På Tofte i Asker har Silva Green Fuel, som er eid av norske Statkraft og svenske Södra, bygd et demonstrasjonsanlegg for produksjon av biodrivstoff fra flis og rester fra skogbruk.

– Vi tror og håper vi kan ta en investeringsbeslutning for et fullskala anlegg i desember 2023, sier administrerende direktør i Silva Green Fuel, Per Are Hellebust.

 250 kilometer sør for Silva Green Fuels demoanlegg i Asker, er et annet industriprosjekt for biodrivstoffproduksjon under utvikling.

Thomas Skadal, administrerende direktør i Biozin Holding.

Har særlig tro på stor etterspørsel til luftfart og skipsfart

Selskapet Biozin vil også bruke skogsråstoff til å lage avansert biodrivstoff i Åmli.
– Bilparken er i ferd med å elektrifiseres og det jobbes med hydrogen og ammoniakk. Men det trengs mange løsninger for å erstatte det store volumet fossilt drivstoff som verden bruker i dag. Vi tror at luftfarten og skipsfarten vil være gode markedet for biodrivstoff i lang tid, sier administrerende direktør i Biozin Holding, Thomas Skadal.

Lykkes Biozin og Silva Green Fuel med deres første fullskala anlegg, kan de til sammen produsere et volum tilsvarende rundt halvparten av Norges årlige forbruk av biodrivstoff.

Lytt til podkasten med Mats Nordum, Per Are Hellebust og Thomas Skadal i din foretrukne podkast-applikasjon eller her på Energi og Klima.