– Norsk økonomi blir ikke avkarbonisert av en ny batterifabrikk

PODKAST: – I en situasjon der Norge kan komme til å mangle kraft for å kutte utslipp, er det uheldig å ha mål om vekst i ny, grønn industri.  Enda mindre bør vi kaste penger etter den, mener leder av Energikommisjonen, Lars Sørgard.

Lars Sørgard, leder av Energikommisjonen

Onsdag 1. februar la Energikommisjonen frem rapporten «Mer av alt – raskere».
Et flertall av kommisjonens medlemmer mener at Norge bør sette et mål om å bygge ut 40 TWh ny fornybar kraft innen 2030. Leder av Energikommisjonen, Lars Sørgard, er verken sikker på om det er realistisk eller klokt.

I denne podkastepisoden går vi litt bak anbefalingen til Energikommisjonen.

  • Vi snakker om hvilke politiske mål – klimamål og næringspolitiske mål – som bidrar til økt energibehov.
  • Vi snakker om hvorfor Energikommisjonen legger vekt på at Norge er tjent med å handle kraft med landene rundt oss.
  • Vi snakker om hvorfor markedsløsninger bidrar til god ressursutnyttelse og om hvorfor økt kraftproduksjon styrker Norges kraftbalanse og reduserer strømprisene.

Sammenhengen mellom klimamål og energibehov

Tiden tikker fort mot 2030, og Sørgard legger vekt på at det for alvor er stor betydning klimamål har for energibehovet. 
– Å rense eksisterende industri eller transportsektoren kutter utslipp. En ny batterifabrikk gjør ikke det. En næringsminister som løper rundt med penger til ny, grønn industri, jobber jo litt i motstrid med en olje- og energiminister som skal få en kraftbalanse til å gå i hop, sier Sørgard.