Oljeboikott-enighet er en seier for begge fløyene

– Boikott av russisk olje rammer ikke kun Russland. Det rammer også EU. Og noen EU-land mer enn andre. Derfor var det en intens dragkamp som varte til langt på natt, sier Energi og Klimas korrespondent i Brussel, Alf Ole Ask.

På første dag av det ekstraordinære toppmøtet holdt EUs stats- og regjeringssjefer det gående til langt på natt, før de klarte å bli enige om den sjette sanksjonspakken mot Russland, der boikott av russisk olje var det desidert mest krevende å enes om.

– Både de som har vært pådrivere for boikott av russisk olje og de som har vært skeptiske, har grunn til å være fornøyd. EUs stats- og regjeringssjefer klarte å komme til enighet i en svært krevende sak der målet er å ramme Russland uten at sanksjonene står i veien for EUs langsiktige mål om å lykkes med målene om kutt i utslipp og en raskere. grønn energiomstilling, sier Ask.