– Skal Sverige være et foregangsland på klima, må vi raske på!

– Jeg kan ikke se at de fire partiene som nå er i regjeringsforhandlinger har politikk som er i nærheten av det som trengs for å nå klimamålene. Snarere tvert imot, sier Mattias Goldmann.

Torsdag 15. september leverte Sveriges statsminister Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna sin avskjedssøknad.
Ulf Kristersson fra Moderaterna er i gang med regjeringsforhandlinger med de øvrige tre partiene som utgjør høyre-siden i svensk politikk: Kristdemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna.

– Alle partiene bortsett fra Sverigedemokraterna støtter Sveriges mål om netto null utslipp innen 2045. Men politikken fra disse fire partiene på høyre side er ikke i nærheten av hva som trengs. Snarere tvert imot. Det eneste området hvor høyre-partiene er mer ambisiøse enn venstre-partiene er på karbonfangst og -lagring (CCS) og karbonfangst og -bruk (CCU), sier Goldmann.

Mattias Goldmann

Goldmann er grunnlegger av 2030-sekretariatet, en organisasjon som jobber for at Sverige skal nå målet om 70 prosent redusert klimapåvirkning fra transportsektoren innen 2030. I 2016 ble han også utnevnt til den mektigste innen bærekraft i Sverige.

I denne podkastepisoden snakker podkastvert Kirsten Å. Øystese med Mattias Goldmann om:

– Hvorfor ikke klimasaken fikk større plass i den svenske valgkampen?

– Hva betyr et regjeringsskifte for svensk energi- og klimapolitikk?

– Hva er de fire partiene på høyre side i svensk politikk enige om innen klima- og energifeltet og hva er de uenige om?

– Vil valgresultatet gi en ny vekst for kjernekraft?

– Hva kreves nå av politikk for at Sverige skal nå egne klimamål?

– Hvem ligger best an til å få ansvar for klimapolitikken i en ny regjering?

– Er det et reelt alternativ at Ulf Kristersson søker å samarbeide med Magdalena Andersson i stedet for Sverigedemokraterna?

– Og når tror Goldmann at Sverige vil ha en ny regjering på plass?