Slik jobber Trondheim for å bli en energipositiv by

Podkast: Sentralt i arbeidet står lokale markedsplasser der man kan handle energi fra hverandre.

I 2018 fikk prosjektet +CityXChange, med Trondheim kommune og NTNU i spissen, 192 millioner kroner fra EU for å gjøre Trondheim – fra bygg via nabolag og til slutt hele byen til en energipositiv by – som skal produsere mer strøm enn den forbruker. I en femårsperiode skal man eksperimentere for å finne de løsningene som kan tas i bruk i stor skala.

– En av utfordringene er at vi reorganiserer hele systemet. Fra å ha det store strømnettet og et nettselskap, vi bygger det nedenfra og opp med små økosystem – blokker av bygg eller aktører – så prøver vi å få dem til å spille sammen, forteller prosjektleder i Trondheim kommune, Bjørn Ove Berthelsen til Energi og Klima.

Et nøkkelområde i den reorganiseringen er muligheten til å handle strøm innad i det Berthelsen kaller økosystem. – I dag kan ikke jeg kjøpe og selge strøm med deg, men om vi kan få en åpen handel – såkalt peer to peer – der energi, fleksibilitet og effekt mellom aktører, er det nøkkelen for ressursutnyttelse av energi som ellers vil gå til spille. Skal du få noe fart må det nasjonale regelverk mykes opp. Man på se på konsesjonsreglene for handel av strøm og monopolsituasjonen, mener Berthelsen.

I dag er det nettselskapene som har monopol på nett-tjenester og grensen for å selge strøm til nettet uten omsetningskonsesjon er på 100 kW. I Trondheim har Povel, som del av +CityxChange, kommet langt i å utviklet en egen markedsløning, og man vil nå søke om dispensasjon fra regelverket for å teste ut lokal handel av energi.

Hør mer om:

  • viktigheten av fleksibilitet i energisystem
  • hvorfor systembygging kanskje er viktigere enn ny teknologiutvikling
  • samspillet med næringslivet om forretningsutvikling – og usikkerheten om hva som er løsningene
  • hvilke råd Berthelsen har til kommuner som vil jobbe med grønn omstilling uten 200 millioner EU-kroner

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis!

Det gjør du enten i iTunes, Google Podcast, PocketCast, Spotify eller Podbean. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.