Statsbudsjettet: – Tegn til varig innstramming i oljepolitikken

– SVs gjennomslag for utsettelse av 26. konsesjonsrunde kan komme til å utgjøre en ny bunnplanke for hva miljøpartiene på Stortinget forventer i oljepolitikken fremover, sier daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Tirsdag ettermiddagen presenterte Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti budsjettforliket som kommer til å bli vedtatt i Stortinget.

– Det er helt tydelig at SV har satt sitt stempel på budsjettet. Det blir grønnere når SV er med og forhandler, sier ansvarlig redaktør i Energi og Klima, Anders Bjartnes.

En av SVs seire på klima- og energipolitikken, er at 26. konsesjonsrunde ikke skal lyses ut i denne stortingsperioden.
– Jeg tror Torgeir Knag Fylkesnes (SV) kan ha helt rett når han sier at vi kan ha sett slutten på de nummererte tildelingsrundene på norsk sokkel. Dette kan markere en endring der stans av nummererte konsesjonsrunder utgjør en bunnplanke av hva miljøpartiene på Stortinget forventer, sier Paarup Michelsen.

– Jeg tror det er avgjørende å få til et nytt oljekompromiss slik at man unngår disse kranglerundene med jevne mellomrom om vilkårene for oljenæringen, legger Bjartnes til.
I et slikt mulig kompromiss tror Paarup Michelsen at Arbeiderpartiet og Høyre bør endre sin tilnærming.
– Jeg tror de store partiene ville vært tjent med å være litt ærlige om at det er nye tider og at det også betyr endrede rammevilkår for olje- og gassnæringen, sier han.

I denne podkast-episoden diskuterer vi hva Statsbudsjettet inneholder og ikke inneholder av klima- og energipolitikk og hvilket signal som sendes om hvor høyt eller lavt klima og energiomstilling prioriteres.