– Storbyene kan og bør gå foran i klimaomstillingen

Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen har alle mer ambisiøse klimamål enn Norge. Klimabyråd i Bergen, Ingrid Nergaard Fjeldstad ønsker flere syklister, nullutslippssoner, 4-timers tog til Oslo, solkraftboom og mange flere bruktbutikker. Og hun er ikke avvisende til vindkraft.

Ingrid Nergaard Fjelstad, byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen Foto: Mona Lindseth/Venstre

I november i fjor meldte Norge inn et forsterket klimamål til FN under Parisavtalen. Norge skal redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030.

Norges fire største byer har alle mer ambisiøse mål enn Norge.

25. januar i år vedtok bystyret i Bergen byens nye klimastrategi – Grønn strategi – der målet er at utslippene i 2030 skal være 85 prosent lavere enn hva de var i 2009.

– Menneskeskapte klimaendringer krever menneskeskapte løsninger. Storbyene bør gå foran fordi vi har muligheten til å bygge transportløsninger som ikke er bilbaserte, og bedre tilrettelagt for bane, buss, sykkel og gange. Vi kan teste systemer og verdikjeder for gjenbruk og deling, vi kan stille krav og vi kan engasjere næringslivet. Vi har mulighet til å være pilot for nye løsninger som kan rulles ut i stort hvis de fungerer, sier klimabyråd i Bergen og venstrepolitiker Ingrid Nergaard Fjeldstad.

Med et mål om 85 prosent lavere utslipp i 2030, handler det mindre om hvilke utslipp som skal kuttes og mer om hvor Bergen kan tillate utslipp i 2030. Det er i hovedsak skipsfarten og luftfarten som klimabyråden erkjenner at blir vanskelig å kutte utslippene fra innen 2030. Raskere og mer pålitelig tog til Oslo er høyt oppe på ønskelista.

– Kan vi få togturen Bergen-Oslo ned mot fire timer, vil det bety mye for å redusere flytrafikken. Det gjør dagstur til Oslo med tog mulig. Vi trenger at tog, bane og all klimavennlig transport får større plass i neste NTP (Nasjonal transportplan), sier Nergaard Fjeldstad.

Hør hele praten med klimabyråd i Bergen, Ingrid Nergaard Fjeldstad om byenes rolle i klimaomstillingen i nettleseren eller i din foretrukne podkastapplikasjon.