Tina Bru: Vi må unngå at pendelen svinger mellom bråstopp og tut-og-kjør

PODKAST: – Omstillingen mot 2030 og 2050 vil kreve ekstremt mye av oss. Vi har ikke tid og råd til feilskjær, sier olje- og energiminister, Tina Bru.

11. juni la olje- og energiministeren frem Stortingsmeldingen Energi til arbeid. Havvind, hydrogen og elektrifisering er sentrale ingredienser i regjeringens plan for å gjøre Norge «grønnere og bedre». Det innebærer mer nett, mer strøm og potensielt konflikter.

Olje- og energiminister, Tina Bru. Foto: OED – NTB Scanpix

– Lærdommen fra utbygging av vindkraft på land og monstermastene i Hardanger er at vi trenger prosesser som står seg over tid og ikke svinger fra bråstopp til tut-og-kjør. Vi trenger mer diskusjon og en opplyst debatt om behovet for kraft og nett. Vi trenger felles faktagrunnlag og vi trenger at politikere tør å stå i upopulære debatter. Og så trenger vi lokal oppslutning om tiltak uansett om det er snakk om å bygge nett, vindkraft på land eller havvind, sier Bru.

  • I denne episoden av Energi og klima forteller olje- og energiministeren om:
  • Hvorfor hun har lagt så mye av seg selv i arbeidet med en energi- og industrimelding som hun mener er den viktigste på flere tiår.
  • Bekymringen for klimakrisen og at vi kanskje er mindre redde enn vi burde være.
  • Hva vi må lære av monstermastene i Hardanger og vindkraft på land
  • Elektrifisering av sokkelen
  • Norges petroleumsvirksomhet og IEAs netto null rapport
  • Hvordan stortingsmeldingen Energi til arbeid bør følges opp – uansett hvem som danner regjering etter valget

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcasts, PocketCast, Spotify, PodmePodbean eller via RSS. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.