Tørken forsterker energikrisen og sender villsvin på vindrueslang

PODKAST: – Sommerens tørke har vidtrekkende konsekvenser: Store landområder er brent. Tørre elver hindrer skipstrafikken. Avlinger går tapt og villsvin stjeler vindruene.

– Men det er energiprisene folk flest er aller mest opptatt av, sier Energi og Klimas Brussel-korrespondent, Alf Ole Ask.

I denne podkast-episoden forteller han om konsekvensene av sommerens hete og tørke i Europa. Om hvordan energisituasjonen er forverret, men også om hvordan det industrielle landbruket og atomkraften har fått en renessanse. 

I Norge har Senterpartiet ved et par anledninger foreslått at vi bør ha en ærlig debatt i Norge om klimamålene.
EU-kommisjonen og EU-landene (bortsett fra Polen og Ungarn) har hittil vært tydelig på at klimamålene ligger fast, men med økt bruk av kull og LNG går EU en krevende tid i møte.