– Ulikhet i markedsforhold har vært et større problem enn teknologi for norsk havvindbransje

Podkast: Forsker Jens Hanson har sett på hva som gir innovasjon og vekst for nye næringer.

TIK-senteret ved Universitetet i Oslo forsker Jens Hanson og hans kollegaer på bærekraftig omstilling. Hvordan er de prosessene som skal omstille samfunn og industri i en mer bærekraftig retning?

Ikke «født» ferdig utviklet

Hanson har særlig jobbet med energifeltet, hvor han sammenligner utviklingen av ny teknologi med en evolusjonsprosess.

Jens Hanson (f.v.) og Adrian Mekki.
Foto: TIK/UiO og Thema Consulting

– En teknologi kommer ikke ferdig til verden. Ofte når det kommer en ny teknologi, så er den ofte veldig dyr og lite utviklet, lite effektiv og ikke spesielt godt tilpasset den bruken som man kanskje ser mange år senere.

Utfordringen, sier Hanson, er at de nye løsningene konkurrerer med eksisterende løsninger, som har fullført sitt utviklingsløp.

– Da dreier det seg om å bryte opp en form for innelåsning som samfunn. Så kommer den nye løsningen som kanskje er både dyrere, mindre effektiv og passer dårlig i de store systemene. Ta solenergi som eksempel, først som en desentralisert løsning, mens de store kraftsystemene hadde en annen logikk, sier Hanson.

Mindre kjent terreng på markedssiden

Som ledd i forskningen intervjuet Hanson og hans kollegaer i 2018 knappe 100 aktører innen norsk havvindbransje. Funnene viser at hovedutfordringen for å komme inn på havvindmarkedet er knyttet til markedsrisiko heller enn teknologi.

– Vi spurte hvor lik den teknologiske løsningen bedriften leverte til havvind var det de hadde gjort tidligere i andre bransjer. Svarene der var at det er ganske høy grad av likhet. Noe som er en fordel, og det passer inn i bildet av at man utnytter eksisterende kompetanse vi allerede har i Norge.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcasts, PocketCast, Spotify, PodmePodbean eller via RSS. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.

Men på markedssiden er likhetene mindre.

– Det er kanskje nye kunder, som har andre behov og forventninger. Det er ikke gitt at selv om bedriften har levert til samme kunde innen offshore at det kan gjøres på samme måte. Så er det rene kontraktsforhold, der hvem som tar hvilken type risiko, kan se annerledes ut.

– Bedriftene er ganske godt fornøyd med virkemiddelapparatet og støtte til å drive forskning- og teknologiutvikling, men når det kommer til omstilling til et nytt marked med en annen dynamikk og kunder er det noe de må gjøre selv. Og de opplever også at de ikke får mye støtte til å gjøre det. Det krever mye ressurser å drive internasjonal markedsføring, og det er en risiko i seg selv. Akkurat hvordan virkemidler her bør se ut er en annen diskusjon, men det er et tomrom.

Lytt til hele samtalen som podkast

I samtalen mellom Hanson, journalist Martin Larsen Hirth fra Energi og Klima og Adrian Mekki, senior manager i Thema Consulting kan du høre mer om:

  • hvordan en syklisk oljebransje har påvirker fremveksten av havvind og om sistnevnte nå står på egne ben?
  • hva forskningen faktisk sier om viktigheten av et hjemmemarked?
  • hvorfor Norge og Nederland har utviklet seg ulikt innen havvind
  • hvorvidt staten bør ta tydeligere styring – og hva deltakerne mener om den pågående debatten om økonomen Mariana Mazzucattos «mission»-baserte tilnærming til næringsutvikling

Ukens anbefalinger

Jens Hanson: Den første boken jeg leste da jeg begynte på doktorgraden i innovasjonsstudier var «Perspectives on Technology» av Nathan Rosenberg. Den er veldig fin på å forklare hva som skal til for å utvikle noe teknologier og næringer med et evolusjonsperspektiv.

Adrian Mekki: En bok av Christian Dahl Winther – «A visual guide to the power grid – inside the greatest machine in the world. En god og illustrert forklaring på hvordan kraftsystemet fungerer.

Martin Larsen Hirth: På nettstedet Vox har journalist David Roberts kastet et kritisk blikk på Joe Bidens klimaplan og stilt spørsmål om vi egentlig bør bry oss? I saken ser han spesielt på hvordan den innenrikspolitiske situasjonen kan føre til at sluttresultatet blir dårligere enn ambisjonene tilsier.