Vi bygger ned skog tilsvarende 7000 fotballbaner hvert år

PODKAST: – Det er lett for en kommune å tenke at deres små inngrep ikke betyr så mye. Men det gjør de. Det er summen av alle inngrep som gjør at naturen bygges ned, bit for bit, sier forskningssjef ved NIBIO, Gunnhild Søgaard.

Gunnhild Søgaard, forskningssjef ved NIBIO, leder arbeidet med det nasjonale klimagassregnskapet for arealbruksektoren

Nedbygging av natur har store konsekvenser for plante- og dyrelivet. I tillegg fører det til store utslipp av klimagasser.

– Avskoging alene gir et årlig utslipp på ca. 3 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Disse utslippene rapporterer vi til FNs klimakonvensjon hvert år. Men fordi klimagassregnskapet for arealbruksektoren både inneholder utslipp og opptak, kamufleres utslippene på et vis av skogens store CO₂-opptak, sier Søgaard.

Forskningssjefen ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) leder arbeidet med det nasjonale klimagassregnskapet for arealbruksektoren. I denne podkasten forteller Søgaard hvordan klimagassregnskapet for arealbruksektoren er bygd opp.
Hvordan utslippene og opptakene i sektoren har endret seg siden 1990.
Hvorfor vi ligger dårlig an mot målet om netto null utslipp og hvorfor arealnøytralitet ikke nødvendigvis er så nøytralt som det høres ut som.