– Vi er helt elendige på klimatilpasning

– Sommerens varme, tørke og skogbranner i Europa og flommen i Pakistan er innenfor prognosene som ble laget for 10-15 år siden. Vi vet at værrekordene kommer hyppigere. Likevel er vi elendige på å tilpasse oss, sier forsker I ved NORCE, Erik Kolstad.

Sommeren 2003 var en vekker for Europa. Temperaturen nådde rekorder vi ikke hadde sett før. Mange trodde den ville bli stående lenge. Men det tok bare ti år. Og i 2018 ble varmerekorden slått på nytt. Og i 2021. Og kanskje vil vi se det igjen i Europa i år.  

– Vi vet at det vil komme nye rekorder. Og rekordene kommer hyppigere. Vi har visst det lenge, men vi klarer ikke helt å ta det inn over oss, sier Kolstad.

Erik Kolstad, Forsker I ved NORCE Klima. Foto: NORCE/ Andreas R. Graven

Han er Forsker I ved NORCE Klima og også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning. Kolstad forsker blant annet på sesongvarsling og på effektene av klimaendringer i forskningssenteret Climate Futures.

– Vi har god matematisk forståelse av hvordan atmosfæren fungerer. Vi kan mate inn data i en ligning og beregne hvordan været blir fremover i tid. Vi kan ikke si nøyaktig hvordan været blir søndag om 4 uker, men vi kan kjøre opp mot 300 scenarier og se etter tendensene i scenariene, sier Kolstad.

Slike simuleringer at hvordan været blir lages også for lange tidshorisonter mot år 2100.

I denne podkast-episoden forteller Kolstad om hva vi vet om hvor ekstremt ekstremvær blir fremover. Han forteller hvordan ekstremvær-hendelser vil ramme ulikt og han forklarer hvorfor det er lite sannsynlig at temperaturen i Norge vil passere 40 grader – slik den gjorde i Storbritannia i år.

Somrene blir varmere


I samtalen kommer vi inn på en grafisk fremstilling av somrene i Europa fra 1950 til 2021. Grafen viser hvordan somrene har blitt varmere de siste tiårene. Du kan lese mer om datagrunnlaget her: The Copernicus Climate Change Service.