– Vi må forberede oss på å håndtere mer flom og mer tørke

Etter en vinter og vår med rekordmye snø i deler av landet, har flomvarslene stått i kø. Med klimaendringene kan snøsmelte-flommene avta, mens regn-flommene øker. Samtidig vil tørkeperiodene bli lengre.

Trine Jahr Hegdahl, forsker ved Hydrologisk avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Foto: NVE

– Fjoråret og året er ekstremer i hver sin retning. I fjor var det vannmangel i Mjøsa. I år har det vært rekordmye snø i fjellet, forteller forsker ved hydrologisk avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Trine Jahr Hegdahl.

Vi må forberede oss på at vi i fremtiden må håndtere både mer flom og lengre tørkeperioder.
Det handler både om å ha kunnskap om hvordan klimaendringene endrer nedbørsmengder og nedbørsmønstre, men også om hvordan vi bor og bygger infrastruktur.
– Både landbruk, fiskeinteresser og industri kan være sårbar for større ekstremer. Og hvis vi klumper oss sammen i områder som er utsatt for flom eller tørke gjør vi oss mer sårbare, sier Hegdahl.

Hør hele samtalen med Hegdahl om årets flomsituasjon og hvordan vi bør møte faren for flom og tørke fremover.