– Vi skal røske ut hjertet på dagens energisystem og sette inn et nytt

PODKAST: – Vi er nødt til å tåle at sol og vind komplett dominerer de fleste energimarkeder, selv om det er ubehagelig. Det kommer til å koste arbeidsplasser i selskaper som ikke lenger lykkes, sier forskningssjef ved IFE, Erik Marstein.

For å nå målene i Paris-avtalen vil det være behov for store mengder fornybar energi.
I rapporten Net Zero by 2050 skisserer det internasjonale energibyrået (IEA) at det fra 2030 og hvert år frem til 2050 må bygges ut fem ganger så mye sol som i 2020.

Erik Stensrud Marstein, forskningssjef ved Institutt for energiteknikk, Foto: IFE

– Det vil være mulig å bygge ut mer sol enn det som legges til grunn i rapporten. Det jeg er bekymret for, er om markedet og reguleringene legger til rette for det. I dag er sol og vind kakepynt på et energisystem som stort sett er drevet av alt annet. Skal vi nå klimamålene, må vi bygge ut så mye sol og vind som vi bare kan, og da må alt annet tilpasse seg og legge til rette for det. Vi skal snu hele energisystemet på hodet. Det vil være ubehagelig og det vil møte motstand, sier Marstein.  

Hør hele podkasten med forskningssjefen fra IFE, der han også forteller om Norges muligheter i den globale solenergirevolusjonen.