– Vi trenger mer vindkraft på land for å nå 2030-målene

PODKAST: – Jeg er super-entusiastisk for havvind. Men vi vil i praksis ikke ha havvind av betydning i Norge før etter 2030. Skal vi nå klimamålene, er vi helt avhengig av mer vindkraft på land, sier administrerende direktør i Norwea, Åslaug Haga.

Åslaug Haga, administrerende direktør i Norwea Foto: Norwea

Etter en lang pause er det nå på nytt gitt grønt lys for å behandle vindkraftkonsesjoner i Norge.

– Det er et stort potensial for vindkraft på land. Det vanligste har vært å bygge større anlegg, men nærvindanlegg som er færre turbiner i allerede berørt natur – som for eksempel i industriområder og havner – kan gi oss kraft raskt og også i noen tilfeller redusere behovet for nytt strømnett, sier Haga.

Halvparten av energibruken er fossil

Halvparten av energibruken i Norge er fossil. Skal vi fase ut bruken av olje, kull og gass trenger vi å ta i bruk alle virkemidler, mener Haga.

– Energieffektivisering er en viktig del av løsningen, men vi trenger også mer kraft fra vann, vind og sol. Vindkraftbransjen er klar til å bidra, men initiativet ligger hos kommunene, sier Haga.

Venter på avklaring om anvendelse av plan- og bygningsloven

Den viktigste politiske avklaring som både kommuner og utbyggere venter på, er hvordan plan- og bygningsloven skal anvendes. 

– Det er besluttet at plan- og bygningsloven skal ligge til grunn for utvikling av vindparker. Det er bare trist at regjeringen ennå ikke har funnet ut hvordan loven skal anvendes for utbygging av landvind, sier Haga.

Hør hele samtalen med Åslaug Haga i denne ukas podkast-episode fra Energi og Klima.