Tema: Karbonfangst og -lagring (CCS)
CCS er forkortelsen for karbonfangst og -lagring. CO₂ "fanges" som del av energi- eller industriproduksjon. Gassen lagres så på en slik måte at den ikke slipper ut i atmosfæren. CCS forkortes også noen ganger CCUS, der u-en står for "Utilization" eller bruk. Det viser til konsepter der CO₂-en brukes i nye produkter/tjenester istedenfor å lagres.