Tema: Plast og klima – to sider av samme sak (rapport)
Artikler fra rapport utgitt av Norsk klimastiftelse i september 2018. Last ned hele rapporten.