webbanner_riktig Den 22. mai 2013 lanserte Energi Norge Grønt lys for klima, et verktøy til å evaluere, tilpasse eller planlegge et lavutslippssamfunn. I ukene før lanseringen inviterte Energi Norge til #energiduellen, der aktører i energi- og klimadebatten møttes til duell om aktuelle energipolitiske stridsspørsmål. #energiduellen var som redaksjonelt bilag til Energi og Klima støttet økonomisk av Energi Norge.