Her er årets klimabøker

Energi og Klimas redaksjon har sett på de fleste av årets klimabøker. Det er mye å velge mellom.

Det er mange bøker om klima- og miljøspørsmål i bokhandlenes hyller. Energi og Klimas redaksjon har sett på de fleste av dem, for å gi en liten guide til det som er å velge mellom når den siste julehandelen nå skal gjennomføres.

Grønn vekst:
En sunn økonomi for det 21. århundre

Per Espen Stoknes

Tiden

«Kan en modell for sunn vekst utkonkurrere og erstatte gråvekstsystemet tidsnok til at vi holder oss innenfor jordas tålegrense?» spør psykolog, økonom og MDG-politiker Per Espen Stoknes. Med en fot plantet i miljøbevegelsen og den andre som foreleser på BI, møter forfatteren det han omtaler som den grønne skvisen. For den ene siden er han for mye økonomen, mens for andre er han en grønn hipster.

Stoknes argumenterer for en ny forståelse av vekstbegrepet – sunnvekst – hvor økonomisk psykologi, innovasjonsøkonomi og kunnskap om jordsystem og økosystem kombineres. Slik går man fra å kun regne kapital i kroner og øre, til å inkludere natur- og sosialkapital.  

Stoknes bryter seg løs fra spørsmålet om å være for eller mot vekst, til å utvikle et kompass og måleinstrument for vekst i det 21.århundre. I bokens siste del gir han verktøy og strategier for en raskere systemendring. Løsningene befinner seg på alle plan, mener han. Fra personlige til globale valg, fra å lage øl av brødrester til at utviklingsland hopper over fossile energikilder mens alle likevel får tilgang til energi. 

På naturens skuldre
Hvordan ti millioner arter redder livet ditt

Anne Sverdrup-Thygeson

Kagge

«På naturens skuldre» er 60 små fascinerende og godt fortalte historier om hvor imponerende, kompleks og rar naturen er. Naturen gir mat, medisiner, byggeklosser og kunnskap. For eksempel kunnskap om hvordan fronten på høyhastighetstoget, Shinkansen, kan kjøre i 300 kilometer i timen gjennom Japan uten å lage for mye støy, fordi fronten er designet etter inspirasjon fra isfuglens nebb.

Gjennom disse små fortellingene som er proppfulle av kunnskap, er forfatterens budskap enkelt: Vi er én art blant ti millioner arter. Uten naturen ville vi ikke vært her. Likevel behandler vi naturen som et servicesenter – som vi henter ut ressurser fra uten å tenke på at naturen har sine begrensninger. Av de millioner av arter som er med på å redde livene våre, står én av åtte i fare for å dø ut.

«På naturens skuldre» er en bok full av respekt og kjærlighet til naturen og alt som lever i den av kjente og av uoppdagede arter.

For hundre tusen år siden var det mer enn 50 forskjellige planteetende pattedyr i verden som veide over ett tonn. I dag er det bare ni igjen.

Den store klimaguiden

Thomas Horne

Press

Hvis du er blant dem som har lagt elsparkesykkelen for hat – dette latmannsfremkomstmiddelet som ligger strødd på fortauene og er til livsfare for blinde og svaksynte og alle som går med nesa ned i mobilen – ja da kan du bla opp på side 50 i «Den store klimaguiden» og få enda et motargument: Elsparkesykkelen har høyere klimaavtrykk enn en liten dieselbil.

Thomas Hornes bok handler om de nære, hverdagslige valgene vi kan ta hvis vi ønsker å begrense vårt eget klimaavtrykk. Her finner du klimaregnskapet for jobbreiser, feriereiser, klesforbruket, fra en times strømming på mobilen, ti minutter i dusjen og fra ulike matvarer. Så lurer du sikkert på om vi kan stole på tallene. Her er Horne åpen på at det er mulig å finne kilder som kommer frem til andre tall enn han har gjort, men han har gjort et godt stykke arbeid med å velge oppdaterte, pålitelige kilder, og boka er full av fotnoter og kildehenvisninger.

Et land på fire hjul Hvordan bilen erobret Norge

Ulrik Eriksen

Res Publica

Visste du at Trygg Trafikk ved flere anledninger har stått i bresjen for høyere fartsgrenser, etter å ha blitt kuppet av KNA og NAF?

Dette er et av mange eksempler på hvordan bilen har fått forrang. Ulrik Eriksen tar oss med på en historisk reise gjennom hele bilismens historie i Norge. Her får vi lese hvordan en av Norges store ressurser, ledig landareal, passet perfekt for den nye bildrevne trenden: Byspredning. I stedet for at folk bor i gangavstand fra arbeidsplassen i sentrum av byen, åpner bilen for at folk kan flytte ut til drabantbyene mens fortauene og sykkelveiene fjernes for å gi plass til arealkrevende biler.

«Et land på fire hjul» er underholdende skrevet med relevante utdrag fra samtidige romaner og filmer for å illustrere hvordan synet på utviklingen var i de forskjellige årtiene boka omtaler. Et noe nedslående tema er hvordan dagens heftig diskuterte tiltak for å få bukt med trafikkveksten i byene – slik som avgifter på kjøring inn til byen, bilfrie soner, parkeringsrestriksjoner og prioritering av kollektivtrafikken – gang på gang har blitt fremmet siden 50-tallet uten å ha fått særlig gehør.

Verden på vippepunktet

Dag O. Hessen

Res Publica

Rundt tre fjerdedeler ut i «Verden på vippepunktet» erkjenner forfatteren, den kjente biologien Dag O. Hessen, at leseren nå kanskje sitter igjen med inntrykket om at verden er på vei utfor stupet. «Så ille er det ikke», trøster han. Og så fortsetter han likevel. Derfor: Dersom du er av typen som trenger to gode nyheter for hver dårlige for ikke å kollapse av pessimisme, er dette ikke boken for deg. Hessens stil handler mer om å gå nøye og nøkternt gjennom hvor ille klima- og naturkrisen faktisk er, og hvordan vi vet hvor ille den er, før han tilbyr en slags trøst: Dette kan fikses. Hessen har imidlertid ikke noe særlig tro på grønn vekst.

Noen vil kanskje reagere på at Hessen legger større vekt på problemskildring og kritisere andres løsninger enn å presentere kreative løsninger på problemet. Det er til gjengjeld en ekstremt grundig og omfattende gjennomgang av hva vi står overfor og hvorfor vi trenger kreative løsninger, skrevet i en stil som bør være tilgjengelig for de fleste.

Termostat

Andrew P. Kroglund

Solum Bokvennen

Klimaet er alle tings mor i Andrew P. Kroglunds bok Termostat. Den erfarne journalisten, forfatteren og organisasjonsmannen har skrevet en bok proppet av fortellinger om hvordan klimaet har formet menneskenes liv opp gjennom historien, og hvordan klimaendringene vil forme vår fremtid. Det er en svært ambisiøs bok som spenner veldig bredt. Her handler det om Edens Hage og Svartedauden, om malariamygg og flått, om skiføre og risiko for flom, om syntetisk kjøtt, internasjonale konflikter som forsterkes av klimaendringer, om fornybar energi og dypøkologi.

Kroglund har pløyd tusenvis av sider faglitteratur som han kobler med egne observasjoner og samtaler med kilder for å belyse det gigantiske feltet boka dekker. Han har gjort et stort arbeid i å innhente og systematisere et meget omfattende materiale. Oppsummeringen han gjør helt i slutten av boka, er relativt optimistisk, med spådom om at menneskene i fremtiden vil «leve roligere og mer balanserte liv, i pakt med klodens egen rytme, årstidsvariasjoner og et endret klima. Vi tukler ikke lenger med termostaten, samtidig som vi forstår at klimaet er i evig endring.»

Varm klode, kaldt hode

Anja Røyne

Kagge

Forskjellige former for karbonfangst og -lagring er temaet for Anja Røynes bok, Varm klode, kaldt hode. Den handler om hvordan kan vi fjerne CO₂ fra atmosfæren ved hjelp av ulike metoder; noen ganske velkjente, mens andre fremstår mer som science fiction-preget manipulering. Storskala bioenergi med karbonfangst og -lagring, havgjødsling for å tvinge frem algeoppblomstringer, og stratosfærisk solskjerming, er tiltakene hun advarer sterkt mot.

Så godt som alle klimascenarioer viser at det er nødvendig med såkalte negative utslipp for å komme i balanse, men det har egentlig vært lite diskutert hvordan man skal kunne få til dette i praksis. Røynes bok er svært verdifull fordi den på en lettfattelig måte presenterer teknologiene og løsningene som kan bidra til å trekke CO₂ ut av atmosfæren. Hun tar med leserne til Island der en sveitsisk maskin tar CO₂ ut av lufta, er innom på Klemetsrud-anlegget og forklarer hvordan mer CO₂ kan tas opp både i jorden og i havet.

Det er bra at det kastes lys på teknologiene som kan gi negative utslipp, ikke minst fordi så godt som alle sammen fremstår som usikre, kostbare og med store uoversiktlige bivirkninger. Røynes bok er derfor først og fremst et ytterligere argument for å kutte fossile utslipp så raskt som mulig.

Klimapraten

Beate Nossum

Pitch forlag

Samtaler mellom Beate Nossum og hennes tvillingdøtre Hennie og Martha (14) er rammen for boken Klimapraten. Spørsmål som stilles rundt mange middagsbord, drøftes gjennom korte intervjuer, ispedd gode faktabokser om en lang rekke klima- og miljøsaker; fornybar energi, oljeproduksjon, kjøtt, togradersmålet, karbonfangst, luftfart og klimaskam.

Klimapraten gir god faktaformidling, samtidig som temaene som tas opp i samtalene er store og krevende. Plasten i havet, flyskam, klimagassutslippene fra klesindustrien, kjøtt, matsvinn og fake news.

Beate Nossum har lang erfaring med klimakommunikasjon. Dette er en bok som vil stimulere til samtaler rundt mange bord, enten det er foreldre, besteforeldre eller tenåringer som tar initiativet.

Håp
en praktisk guide for klimaoptimister

Petter Gulli

Aschehoug

Håp er en bok med drøssevis av små og store råd om hvordan du som forbruker kan gjøre klimariktige valg. Petter Gulli har mangeårig bakgrunn fra reklamebransjen. Hans perspektiv er hva den enkelte kan gjøre, ved å etterspørre varer og tjenester med lave klimaavtrykk.

Han har samlet mange eksempler på hvordan ulike selskaper legger om sine forretningsmodeller, og krydrer boken med konkrete og gode råd, som for eksempel å ligge unna flaskevann og å kjøpe «single» bananer. Kjøttkutt, færre flyreiser og overgang fra fossilbil til elbil er også blant rådene Gulli gir, når han avslutningsvis oppsummerer hva som monner mest.

Klimaopprøret

Gaute Eiterjord

Aschehoug

Den tidligere lederen i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, har med Klimaopprøret skrevet et kortfattet og lettlest klimapolitisk manifest.

Greta Thunbergs skolestreik ga startskuddet til en bevegelse som engasjerte hundretusenvis av unge over hele verden. Eiterjord gir leserne glimt av arbeidet med aksjonene og mobiliseringen som fikk norske skoleelever ut i gatene.

Eiterjord er svært tydelig, for eksempel når han skriver om norsk oljeeksport og anklager norske myndigheter for ansvarsfraskrivelse og klinker til mot «politikarar som er opptatt av å løyse klimakrisa. Dei berre gløymer det kvar gong dei skal sette rekord i oljeleiting». Men han er også pragmatiker, som når han skriver om vindkraft. Her er det både fordeler og ulemper mener han – og derfor «kan ikkje vindkraft vere ei sak der ein er prinsipielt for eller mot – ein må sjå på kvart enkelt prosjekt».

For «voksenpolitikere» og andre som vil få innblikk i ungdomsgenerasjonens klimaopprør, er boka vel verdt å lese. Selv siterer han selveste Humlesnurr fra Harry Potter og Ildbegeret. «Mørke tider ligger foran oss, og da må vi velge mellom hva som er lett og hva som er rett».