Danmark tar ledelsen i EUs samarbeid om karbonfangst og -lagring

Danmark og fire andre EU-land har inngått en avtale om å styrke arbeidet med karbonfangst, bruk og lagring (CCUS), både nasjonalt og på EU-nivå. Olje- og energiminister Terje Aasland ser positivt på utviklingen som skjer innenfor karbonfangst i EU.

Det var tidligere denne uken at EU-kommisjonen og Danmark inviterte til CCUS Forum i Ålborg. Her undertegnet Danmark, Frankrike, Tyskland, Sverige og Nederland en avtale om et felles europeisk samarbeid om fangst, bruk og lagring av CO₂.

I erklæringen fra de fire landene heter det «at CCUS er et nødvendig klimaredskap, som markerer et viktig steg på veien mot å få til et marked for CO₂-fangst, bruk og lagring i EU.»

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

– Dette er helt avgjørende for den grønne omstillingen. Karbonfangst, bruk og lagring er et trinn på stigen mot vårt og EUs klimamål. Uten det trinnet når vi ikke toppen, sa den danske klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, da avtalen ble inngått mandag kveld.

Les hele Aalborg-erklæringen her.

Aasland: Vurdere nærmere

Norge deltok på konferansen med embetspersoner fra Olje- og energidepartementet, men har ikke signert denne erklæringen.

«Erklæringen som ble signert i Aalborg var forhandlet frem av landene som signerte erklæringen. Norge var ikke invitert med i den prosessen. Hvorvidt vi vil slutte oss til den, må vi vurdere nærmere. Vi samarbeider med alle de involverte landene om CCS, både bilateralt og i ulike multilaterale fora,» skriver olje- og energiminister Terje Aasland i en e-post til Energi og Klima.

Dette er ikke første gangen at danskene tar føringen innenfor klima- og energisaker i EU. Våren 2022 samlet de EU-kommisjonen og EU-land til et toppmøte i Esbjerg om havvind i Nordsjøen, der Norge ikke deltok. Senere sluttet Norge seg til dette samarbeidet.

Økt konkurranse

Nå øker åpenbart konkurransen om CO₂-fangst, bruk og lagring. Danskene leder an i EU.

Stadig flere EU-land foretar nå endringer i lovverket og gjør seg klar til å kunne samle, bruke eller lagre CO₂. Dette har ført til en betydelig økning i antall prosjekter for CO₂-fangst og lagring, skrev EU-kommisjonen nylig i en rapport.

«Vi ser svært positive til utviklingen på CCS-feltet i Europa nå. Norge bidrar aktivt til EU-kommisjonens arbeid med CCUS og var tungt til stede på CCUS-forumet i Aalborg denne uka, både fra embetsverk og næringsliv,» skriver olje- og energiministeren til Energi og Klima.

Ved siden av deltagere på embetsnivå, samlet konferansen i Ålborg representanter for bedrifter som driver med CCUS. Mer enn 400 personer deltok på konferansen der blant andre EU-kommisjonens energiansvarlige Kadri Simson var en av talerne.

Kommisjonen skal på nyåret legge frem en ny strategi for karbonfangst, bruk og lagring som blant annet skal gjøre det lettere å frakte CO₂ over landegrenser. Det skal øke muligheten for samarbeid mellom selskaper i ulike land og hjelpe til med å skape et marked for CCUS.