Endelig vedtatt: EU skjerper kravene om utslipp fra tunge kjøretøyer

EU-landene vedtok mandag å skjerpe kravene til utslipp av klimagasser fra tunge kjøretøyer. De nye reglene vil tre i kraft i EU om kort tid, og de vil være EØS-relevante.

Etter forhandlinger om et kompromiss med Europaparlamentet, vedtok EUs ministerråd mandag at innen 2030 skal utslippene fra tunge kjøretøyer reduseres med 45 prosent målt mot 1990. Dette var det siste formelle vedtaket, dermed trer loven i kraft så snart den er offentliggjort i EUs Lovtidende.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Veitransport står for 20 prosent av alle klimagassutslipp i EU. Hele 99 prosent av tungtransporten i EU skjer med kjøretøy som er avhengig av importert fossilt drivstoff, ifølge EU-kommisjonen.

Dette er en viktig del av EU-kommisjonens pakke av klimlover, kalt «Fit for 55.» Den skal kutte utslippene med 55 prosent innen 2030. Det var viktig for det belgiske EU-formannskapet å få godkjent denne nye loven, uten at medlemslandene endret på kompromisset med parlamentet. Dermed er nok en viktig del av EUs klimalovpakke vedtatt.

Her er utslippskravene

Det betyr at de nye utslippsmålene for tunge kjøretøyer er

  • 45 prosent kutt fra 2030
  • 65 prosent kutt fra 2035
  • 90 prosent kutt fra 2040.

Alt er i forhold til utslippsnivåene i 1990.

Dette vil i stor grad skje ved at man faser inn elektriske kjøretøy eller de som drives med hydrogen. Internt i EU, mellom medlemslandene og i Europaparlamentet, har det vært en betydelig skepsis til at man i for stor grad satser på én teknologi, elektrifisering. Norge har i denne prosessen vært tydelige ambassadører for elektrifisering, også av tungtransporten.

På grunn av mangel på teknologi er det ikke mulig å sette et mål om 100 prosent utslippsfrie tunge kjæretøyer. Flere grupper som kjøretøy brukt av militære, utrykningskjøretøyer og endel tunge anleggsmaskiner er så langt unntatt fra de nye utslippskravene.

EU har allerede vedtatt at nye personbiler/varebiler skal være utslippsfrie fra 2035.

Bussene et stridstema

I tillegg er EU nå enige om at fra 2035 skal alle nye busser som går i urbane strøk, være utslippsfrie.

Dette punktet var det størst uenighet om da saken tidligere i år ble behandlet av miljøministerne. I utgangspunktet var forslaget at nye busser til lokal bruk skal være utslippsfrie innen 2030. Flere av landene, ikke minst fra Øst-Europa, mente at dette ville legge en altfor stor byrde på kommunene som ofte eier og driver lokal busstrafikk. Mens andre mente at dette var et helt nødvendig krav. Landene og parlamentet endte på et kompromiss om at først i 2035 skal alle nye kjøretøy i lokal busstransport være utslippsfrie. Men det settes et delmål der bussparken skal være 90 prosent utslippsfri innen 2030, ifølge pressemeldingen fra Ministerrådet.