IFE vil være med i EUs allianse for små atomkraftverk

Norske Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller har søkt om å få delta i EUs allianse for små modulære atomkraftverk. SINTEF følger interessert med på utviklingen, men har så langt ingen planer om å delta.

EUs energikommissær Kadri Simson inviterte i februar 40 europeiske land, deriblant Norge, til å delta i en EU-ledet allianse for utvikling av små modulære atomkraftverk (SMR). Fristen for å melde seg til å bli kvalifisert er 12. april. Invitasjonen retter seg til næringsliv, myndigheter og forskningsinstitusjoner som mener de har noe å bidra med.

Regjeringen vil ikke

Energidepartementet vil ikke bli med i alliansen, men utenriksminister Espen Barth Eide sa i Stortingets spørretime i mars at myndighetene ikke har noe imot at norske institusjoner deltar.

«IFE synes EU-alliansen for SMR er interessant, og har nå søkt om å delta,» skriver seniorrådgiver for kommunikasjon, Jonas B. Bjørnes i en e-post til Energi og Klima.

IFE, Institutt for energiteknikk, ble startet i 1948 under navnet Institutt for atomenergi. Det har mer enn 700 ansatte fra 35 land, og driver med omfattende energiforskning.

SINTEF i Trondheim, et annet forskningsinstitutt som har mye energi i porteføljen, har for tiden bare en lyttepost mot det som skjer på atomkraft. Det forklarer lederen av Brussel-kontoret Steinar Grynning i en e-post.

Så langt har SINTEF ingen planer om å delta i alliansen. Men alliansen vil være åpen for deltagere også etter oppstarten.

I mai-juni skal de som er kvalifisert, møtes til den første samlingen. Der håper norske IFE å delta.

Atomkraftland ruster opp

Atomkraft har fått sin renessanse i flere EU-land etter energikrisen og som et middel for å nå utslippsmålene.

Målet for EU er å skape et bredt samarbeid om en ny generasjon atomkraftverk. De kan bli viktige i EUs grønne skifte, men også bli en ny industri for Europa.

Men atomkraft er omstridt mellom EU-landene der for eksempel Tyskland og Frankrike står på hver sin side. Tyskland har avviklet sin atomkraft, mens Frankrike leder alliansen av 12 EU-land som i ulik grad satser på mer atomkraft.

Sikre strømforsyningen

Da EUs energikommissær Kadri Simson i februar presenterte alliansen, la hun vekt på at SMR-teknologien kan bidra til EUs mål om avkarbonisering. Konkret viste hun til at dette kan bli en sikker strømforsyning til urbane strøk, industri og ikke minst til produksjon av lavkarbon hydrogen.

12 av EUs 27 medlemsland har i dag atomkraft som utgjør 25 prosent av EU-landenes totale strømproduksjon, ifølge EU-kommisjonen.

Mye å tilby

I e-posten skriver IFE at selskapet har «mye relevant forskning innen kjernekraft og er internasjonalt ledende innen forskning på atomsikkerhet.»

«Vi er vertskap for OECD NEA Halden-prosjektet som har pågått siden 1958 der rundt 100 medlemmer fra 20 land deltar for å forbedre sikkerhet ved kjernekraft internasjonalt. De siste årene har vi satset på forskning spesielt rettet mot SMR, og vi har nå reaktoroperatører fra USA som trener i vår simulatorlab i Halden på å drifte SMRer, skriver Bjørnes.

Nylig var Brussel vertsby for verdens første toppmøte for atomkraft.  

Frankrike og USA er blant de ledende i å levere atomkraftverk. De er skjønt enige om at restriksjonene på at institusjoner som Verdensbanken kan finansiere atomkraft i fattige land, må oppheves. Dette fikk da også støtte på atomkraft-toppmøtet som samlet seg om en erklæring der bedre tilgang til finansiering er viktig.

EU har, ifølge atomkraftlandene, vist vei for finansiering av atomindustrien. Atomkraft er klassifisert som «grønn investering» på visse strenge vilkår.