Ut med utfasing, inn med vage formuleringer

Reduksjon i produksjon og forbruk av fossil energi er med i det nye utkastet til sluttdokument på COP28. Men krav om utfasing er fjernet, og utkastet kritiseres for mange uforpliktende formuleringer.

Etter planen skal klimatoppmøtet avsluttes tirsdag morgen (kl. 11 lokal tid). Det kan se vanskelig ut, skal en dømme etter de mange kritiske kommentarene til det nye forhandlingsutkastet.

COP28

Et nyhetsbrev som holder deg oppdatert på de viktigste nyhetene om klimatoppmøtet i i Dubai.

Abonner på COP28:

«Teksten er skuffende sånn som den står nå. Den er utilstrekkelig og ikke egnet til å ta tak i problemet vi er her for å løse. Vitenskapen er klar: Vi må fase ut fossile brensler,» sa klimakommissær Wopke Hoekstra, som er EUs sjefsforhandler i Dubai.

USAs klimautsending John Kerry noterte at teksten forsøker å balansere mellom en rekke ulike interesser. «Delen om utslippskutt, inkludert om fossil energi, må styrkes vesentlig,» sa Kerry.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge ikke kan være med på teksten som ble lagt frem mandag. – Teksten som ble lagt på bordet av presidentskapet, er for dårlig. Det er et syn som egentlig flertallet av verdens land deler. Her har man nok sett for mye hen til noen få fossilproduserende land, kanskje i denne regionen, sier Barth Eide til NRK.

Tilbys å velge og vrake

Hele teksten er gjennomsyret av vage formuleringer, kommenterer redaktør Simon Evans i Carbon Brief: Det er nesten ingen eksempler på at landene blir bedt om å handle. Derimot er det mye «merker seg», «anerkjenner» og «oppmuntrer».

Denne uforpliktende stilen preger også delen av teksten som omhandler utslippskutt og energipolitikk, påpeker en rekke kommentatorer. Landene «oppfordres til» å gjennomføre tiltak, men på en måte som indikerer at de kan velge og vrake fra en meny på åtte tiltak. Blant disse er det omstridte punktet om fossil energi.

Tidligere utkast til sluttdokument har inneholdt alternative formuleringer der behovet for utfasing av fossil energi har inngått. I utkastet som ble publisert mandag ettermiddag, er dette erstattet med bare én formulering:

«Redusere både forbruk og produksjon av fossile brensler, på en rettferdig, ordnet og upartisk måte for å oppnå netto null innen, før eller rundt 2050, i tråd med forskningen.»

Flere kommentatorer peker på at utkastet ikke henger sammen, men er fullt av indre motsetninger. «På den ene siden snakker det om behovet for å begrense global oppvarming til 1,5 grader, at utslipp må nå toppen i 2025, om at utslippene må ned 43 prosent innen 2030 … Men alt dette krever konkret handling,» sier Tom Evans i tankesmien E3G. Det teksten isteden inneholder, er en lang meny av tiltak, men ikke utfasing av fossil energi, fortsetter han.

Press fra flere kanter

COP28-møtets leder, Sultan al-Jaber fra De forente arabiske emirater, skal ha vært under kraftig press for å vanne ut formuleringene om fossil energi ytterligere, skriver Guardian. Saudi-Arabia har under hele toppmøtet forsøkt å få gjennom at sluttdokumentet bare skulle nevne utslipp fra fossil energi og ikke produksjonen.

Alliansen av små øystater, blant landene som er sterkest truet av klimaendringer, sa de ikke kunne skrive under på et dokument som ikke har sterke forpliktelser til å fase ut fossil energi: «Vi vil ikke signere vår egen dødsattest,» skriver gruppens leder på X.

Ikke alle reaksjoner var negative. Avinash Persaud, rådgiver for Barbados’ statsminister Mia Mottley, sier til Guardian: «Teksten erkjenner at du ikke kan fase ut fossile brensler før du har massive investeringer i fornybar energi, som krever enorme finansstrømmer.» Barbados kan leve med teksten hvis det er underforstått at den innebærer massive investeringer i fornybar i utviklingsland, sier han.

Bakgrunn: Den globale gjennomgangen (Global Stocktake), evalueringen av Paris-avtalen som skal peke ut veien videre, er den sentrale delen av klimatoppmøtet i Dubai. Gjennomgangen er den første i sitt slag, og alle landene må være enige om formuleringene i den ferdige teksten.

Partene jobber mot at teksten i den globale gjennomgangen blir selve hoved-sluttdokumentet i Dubai. I tillegg er det ventet egne beslutningsdokumenter om klimatilpasning, om utslippskutt og om kvotesystemet som etableres under Paris-avtalen.

Neste COP: Også neste års klimatoppmøte blir arrangert i et olje- og gassproduserende land. Aserbajdsjans hovedstad Baku er offisielt bekreftet som vert for COP29. Møtet skal holdes 11. november-22. november 2024.