– Rekordhøy hav­temperatur mest bekymringsfullt

De globale temperaturmålingene fortsetter å vekke oppsikt – enda en rekord ble satt i februar. – Det mest bekymringsfulle er at havtemperaturen globalt fremdeles er rekordhøy, sier klimaforsker Helge Drange.

Den globale gjennomsnittstemperaturen i februar var 1,79 °C over førindustriell tid (1850–1900), skriver klimaforsker Zeke Hausfather på X. Han har brukt data fra det europeiske værvarslingssenteret ECMWF. Dette er den varmeste februar som er målt. Måneden var også den med det største avviket fra førindustriell tid noensinne.

EUs forskningstjeneste Copernicus har nylig lansert det nye verktøyet Pulse der oppdaterte klimadata fra ECMWF er lett tilgjengelig.

Lufttemperaturen nær bakken (to meter over jordoverflaten) i februar 2024 globalt vist som avvik fra referanseperioden 1991-2020. (Kilde: pulse.climate.copernicus.eu)

Havet: Robust indikator

Professor Helge Drange ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret trekker spesielt frem overflatetemperaturen i havet. Siden april-mai i 2023 har den vært oppsiktsvekkende høy.

– Det som er det mest bekymringsfulle, er at havtemperaturen globalt fremdeles er rekordhøy. Det er også den mest robuste indikatoren på at det er en ubalanse i klimasystemet. Havene utgjør 71 prosent av jordens overflate, og når overflatetemperaturen er så mye høyere enn vi noen gang har sett, kan en bare forklare det ved at det må være en ekstra varmekilde, sier Drange til Energi og Klima.

Overflatetemperatur i havet siden 1979. Gul strek viser 2023 og rød strek januar-februar 2024. Stiplet linje er gjennomsnittet for 1991-2020. (Kilde: pulse.climate.copernicus.eu)

Større variasjoner i månedsdata

Temperaturen globalt var eksepsjonelt høy i første del av februar, men falt så noe tilbake, skriver Hausfather.

Helge Drange sier dataene Hausfather gjengir, isolert sett er riktige, men han advarer om at det fort blir misvisende å trekke konklusjoner om global oppvarming basert på månedsdata.

– Det er hele tiden naturlig forekommende variasjoner i global temperatur. Desto kortere tidsperiode vi ser på, desto større variasjoner vil det være. Det er større variasjoner fra måned til måned enn fra år til år. Når du da ser på tiår til tiår, vil de tilfeldige variasjonene hele tiden bli redusert, sier Drange.

Den høye temperaturen i februar 2024 er gjengitt korrekt, men når vi kommer til neste februar, kan global temperatur vise for eksempel 0,61 grader over førindustriell tid, påpeker Drange. Det vil ikke dermed bety at global oppvarming har avtatt.

– Tallet vi gir der, har to komponenter, det ene er gradvis oppvarming som skyldes i hovedsak menneskeskapte klimagassutslipp og partikkelutslipp, og på toppen av det har vi tilfeldige variasjoner. Når vi snakker om at global temperatur har steget eller ikke steget, vil vi egentlig filtrere vekk de naturlige variasjonene og stå tilbake med signalet.

  • I en nylig oppdatert artikkel på Energi og Klima går Drange gjennom temperaturmålingene og metodevalgene som gjøres i beregningen av global oppvarming.
Global gjennomsnittstemperatur (lufttemp. nær bakken/overflaten) måned for måned siden 1940. 2023 (gul strek) og januar-februar 2024 (rød) peker seg ut. Stiplet linje er gjennomsnittet for 1991-2020. (Kilde: pulse.climate.copernicus.eu)

De høye temperaturene nå er påvirket av en El Niño-hendelse i Stillehavet. Den gir uvanlig høy overflatetemperatur som påvirker været over mye av Jorden. Klimaforskere venter at denne El Niño-hendelsen vil dabbe av i løpet av våren. En La Niña-hendelse kan utvikle seg i løpet av sommeren. 2024 vil uansett bli et svært varmt år, og kanskje slå rekorden fra 2023.

Rekordvarme og skogbranner

Rekordhøye temperaturer preget været i mange av verdens regioner i februar, skriver Den meteorologiske verdensorganisasjon (WMO). Deler av Nord- og Sør-Amerika, det nordvestlige og sørøstlige Afrika, det østlige og sørøstlige Asia, Vest-Australia og Europa opplevde temperatur-rekorder, enten for enkeltdager eller hele måneden. Samtidig var det svært kaldt i Nordvest-Canada, Sentral-Asia og deler av Sibir og det sørøstlige Kina.

I store deler av Europa var gjennomsnittstemperaturen minst 2 grader over normalen. Deler av Sentral- og Sørøst-Europa hadde trolig sin varmeste februar noensinne, mens det var kaldt i nord.

Deler av USA og flere regioner i Sør-Amerika har hatt varmt og tørt vær, noe som har bidratt til store skogbranner. 27. februar meldte over 70 målestasjoner i USA om nye temperaturrekorder. Killeen/Fort Hood i Texas målte 37,8 grader. Skogbranner i regionen Texas Panhandle, som fortsatt pågår, er de nest største i omfang i delstatens historie.

I Brasil var det store skogbranner i den nordlige delen av Amazonas, med rekordhøye utslipp av CO₂ for februar, skriver WMO. Tidlig i februar ble Chile rammet av sine verste skogbranner i nyere historie. 132 mennesker døde i brannene.