«Great start» for COP28: Fond for tap og skade vedtatt

Det nye fondet skal støtte utviklingsland som er særlig utsatt for de negative virkningene av klimaendringer.

Allerede under åpningsmøtet i plenum torsdag kom det positive nyheter fra COP28 i Dubai: Fondet for tap og skade ble vedtatt med stående applaus fra salen.

COP28

Et nyhetsbrev som holder deg oppdatert på de viktigste nyhetene om klimatoppmøtet i i Dubai.

Abonner på COP28:

Overrasket med enighet om omstridt fond

Nyheten: Vertslandet De forente arabiske emirater og Tyskland var først ute med å love penger til fondet – 100 millioner dollar hver. Norge vil kunngjøre et bidrag under toppmøtet de neste dagene.

Bakgrunn: Det var overraskende for mange at fjorårets klimatoppmøte i Egypt klarte å enes om å opprette det nye fondet, etter tiår med strid hvordan tap og skade skal håndteres.

En overgangskomite har det siste året hatt oppgaven med å utarbeide detaljene om fondet, også det et arbeid preget av mange konflikter. Et forslag ble lagt frem i begynnelsen av november, men det ble ikke regnet som sikkert at det ville bli vedtatt i Dubai.

Derfor var det igjen en overraskelse at Emiratene og COP-president (møteleder) Sultan al-Jaber kunne banke gjennom det nye fondet for tap og skade allerede på åpningsmøtet. Partene – landene – har godkjent forslaget fra overgangskomiteen så å si uendret, ifølge de første vurderingene.

Det har vært noe uklart om USA faktisk ville støtte det nye fondet i Dubai, men USAs klimautsending John Kerry ryddet tvilen til side i sitt innlegg på møtet: USA støtter anbefalingene fra overgangskomiteen «fullt ut», sa han, og kalte vedtaket en «great start» på COP28.

Kerry høstet imidlertid bare høflig applaus for løftet om penger til fondet: 17,5 millioner dollar vil USA stille opp med i første omgang, avhengig av godkjenning i Kongressen.

Vertslandet Emiratene gir 100 millioner dollar til fondet. I klimaforhandlingene er Emiratene (og land som Kina og Saudi-Arabia) definert som utviklingsland. For de rike landene har det vært viktig å sikre at også «u-landene» med solid økonomi bidrar til fondet – Emiratenes løfte kan derfor ha en viktig signaleffekt.

Tyskland fulgte raskt opp med likeledes å love 100 millioner dollar. Storbritannia vil gi 40 millioner pund pluss 20 millioner til andre relaterte formål. Japan stiller med 10 millioner dollar.

EU vil samlet, inkludert Tysklands løfte, bidra med 225 millioner euro til fondet.

Norge stilte ikke med et beløp under møtet, men varslet at det vil bli kunngjort under det egne toppmøtet for stats- og regjeringssjefer som avholdes fredag og lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre skal delta på toppmøtet.

Det store bildet: EU og Tyskland har i forkant av COP28 knyttet sammen behovet for raske utslippskutt med størrelsen på fondet for tap og skade.

– Hvis vi ikke halverer globale utslipp i løpet av de neste seks årene, vil det bli utrolig vanskelig å nå 1,5-gradersmålet – og kravene til fondet for tap og skade vil bli ekstraordinære, sier Tysklands klimautsending Jennifer Morgan til Bloomberg.

– Det finnes ikke nok penger på planeten til å håndtere tap og skade etter klimaendringer hvis det ikke gjøres en innsats for å kutte utslipp, har EUs forhandler Wopke Hoekstra tidligere uttalt.

Godt forberedt: Podkaster og faktapakker

Energi og Klima dekker COP28 med nyhetsbrev, podkaster og bakgrunnssaker. Her er noe av det du kan fordype deg i:

Podkast med forskningsleder Steffen Kallbekken: Første testen på om Parisavtalen fungerer

Podkast med klimaforhandler Marianne Karlsen: – Det blir viktig å sette fart i energiomstillingen

Fakta: COP, NDC, GST? Ordliste for klimatoppmøtet

Fakta: COP28 – den store rapportguiden

Fakta: Spørsmål og svar om den globale gjennomgangen

Kalender: På dagsordenen fremover

COP28 er delt inn i to hovedbolker. I den første uken til 6. desember forhandles det på «byråkratnivå» om en rekke dagsordenpunkter. I den andre uken fra 8. til 12. desember forhandles det på ministernivå om sakene som det fortsatt er uenighet om. Se foreløpig møteplan.

30. november–6. desember: Dubai: COP28: Forhandlinger i underkomiteer («subsidiary bodies»).

1.-2. desember: Dubai: Toppmøte med stats- og regjeringssjefer.

7. desember: Hviledag.

8.-12. desember: Forhandlinger på politisk nivå/ministernivå.