Fortsatt alt å spille for

En erklæring om utfasing av fossil energi, med eller uten karbonfangst. Eller ingen enighet om fossil energi i det hele tatt. Alle muligheter er fortsatt på bordet i forhandlingene i Dubai.

Etter en overraskende god start er det tilbake til beinhard jobbing helt ned på avsnitts- og kommanivå i klimaforhandlingene. Følges tidsplanen, er det mindre enn en uke igjen.

Utkast til sluttdokument rikt på uavklarte punkter

COP28

Et nyhetsbrev som holder deg oppdatert på de viktigste nyhetene om klimatoppmøtet i i Dubai.

Abonner på COP28:

Nyheten: Fossil utfasing, fremtiden for kull, kutte ut fossil-subsidier, finans-strømmer til klimatiltak. De åpne punktene er mange før politikerne tar over ledelsen på COP28.

Bakgrunn: Den globale gjennomgangen (Global Stocktake), evalueringen av Paris-avtalen som skal peke ut veien videre, er den sentrale delen av klimatoppmøtet i Dubai. Gjennomgangen er den første i sitt slag, og alle landene må være enige om formuleringene i den ferdige teksten.

Partene jobber mot at teksten i den globale gjennomgangen blir selve sluttdokumentet i Dubai. Man ønsker altså å unngå en separat slutterklæring denne gang.

Tirsdag morgen ble den foreløpige teksten offentliggjort – 24 sider med alternative formuleringer om en rekke av de mest konfliktfylte temaene.

Formuleringene om utfasing av fossil energi er det mange kommentatorer kaster seg over først. I forkant har det versert flere varianter, i dokumentet er tre alternativer på bordet. Landene oppfordres til:

  1. En ordnet og rettferdig utfasing av fossile brensler.
  2. Akselerere anstrengelser for å fase ut urensede fossile brensler (uten karbonfangst og -lagring, red.anm.) og raskt redusere bruken av dem for å oppnå netto nullutslipp av CO₂ i energisystemer innen eller rundt midten av århundret.
  3. Temaet nevnes ikke i det hele tatt.

Norge er blant landene som tidligere har gått inn for en formulering der karbonfangst og -lagring trekkes inn – og altså gått mot et krav om utfasing av all fossil energi.

Carbon Brief går gjennom begrepene og forklarer hvorfor denne diskusjonen er så viktig.

Et land som Saudi-Arabia har i tidligere klimaforhandlinger motsatt seg at fossil energi nevnes i dokumentene i det hele tatt. Landets energiminister sa mandag at de «absolutt ikke» kunne godta formuleringer som forplikter dem til fossil utfasing.

Det er klart hvor EU står: «Vi må fase ut all fossil energi. Det er så enkelt», sa klimakommissær Wopke Hoekstra onsdag.

For øvrig: Toppmøtet mellom stats- og regjeringssjefer som ble holdt ved starten av COP28, endte med en erklæring som inneholdt en annen formulering. Der gås det inn for «utfasing av fossile brensler for å støtte en omstilling konsistent med å begrense oppvarming til 1,5 °C.»

Et utvalg andre punkter: 123 land har nå sluttet seg til et initiativ om å tredoble kapasiteten for fornybar energi til 11 TW innen 2030 og doble tempoet i energieffektivisering (Norge er med, men ikke Kina, India, Saudi-Arabia og Russland). En tilsvarende formulering er tatt inn som eget punkt i teksten, med bare ett alternativ – å stryke det.

  • Landene oppfordres til å «substansielt skalere opp null- og lavutslippsteknologier innen 2030, inkludert karbonfangst og -lagring og lavkarbon hydrogenproduksjon.»
  • Stoppe og reversere avskoging innen 2030. Et vedtak om, men fremfor alt gjennomføring av, dette ville ha enorm betydning.
  • Oppmuntrer land til å levere oppdaterte nasjonale planer som dekker alle typer utslipp og er i tråd med å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Lyspunkter? Dokumentet har mange referanser til konklusjonene i FNs klimapanels sjette hovedrapport. Forhåpentlig et tegn på at forsøk på å angripe forskningens posisjon i klimaforhandlingene ikke har ført frem.

Hva skjer videre? Forhandlingslederne har bedt om nye innspill til teksten, og prosessen fortsetter onsdag. Forhandlinger om en rekke andre del-temaer pågår samtidig (Carbon Brief sporer endringer fortløpende). Torsdag er hviledag i Dubai. Fredag overtar COP-presidenten styringen med forhandlingene, og ministrene ankommer til sluttspurten.

Vil du gå dypere? Simon Evans går i en tråd på X/Twitter gjennom flere av punktene i teksten om den globale gjennomgangen.

Vi forsyner oss fortsatt grovt av karbonbudsjettet

Nyheten: De globale CO₂-utslippene øker med 1,1 prosent i år til et nytt rekordnivå, ifølge en prognose fra forskerne i Global Carbon Project.

Bakgrunn: Omregnet til et utslippsbudsjett gjenstår det 275 gigatonn (milliarder tonn) CO₂, som gir verden en 50 prosents sjanse til å klare Paris-avtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Med dagens utslippsnivå er det bare sju år før dette budsjettet er oppbrukt. Til 1,7 grader er det 15 år og til 2 grader 28 år med dette utslippsnivået – men altså bare med en 50 prosents sjanse. Les vår artikkel om utslippstallene.

Vil du gå dypere? Flere tall og grafikk om globale utslipp og de største utslippslandene på faktasidene Klimavakten.

Godt forberedt: Podkaster og faktapakker

Energi og Klima dekker COP28 med nyhetsbrev, podkaster og bakgrunnssaker. Her er noe av det du kan fordype deg i:

Podkast med forskningsleder Steffen Kallbekken: Første testen på om Parisavtalen fungerer

Podkast med klimaforhandler Marianne Karlsen: – Det blir viktig å sette fart i energiomstillingen

Fakta: COP, NDC, GST? Ordliste for klimatoppmøtet

Fakta: COP28 – den store rapportguiden

Fakta: Spørsmål og svar om den globale gjennomgangen

Fra tankesmier og forskning: Klimamål, CCS, fornybar

Ingen fremgang: Basert på landenes klimamål og handling er det ikke skjedd noen bedring i utsiktene for global oppvarming siden 2021, skriver Climate Action Tracker. Landenes innmeldte klimamål og -planer peker mot en oppvarming på 2,5 grader. Dette er faktisk en liten økning på 0,1 grader siden 2021, som skyldes økte utslipp i land med svake klimamål. Ser en på hva som faktisk er gjennomført av politikk, styrer vi mot 2,7 grader.

CCS dyrt alternativ: En vei til netto nullutslipp som lener seg tungt på karbonfangst og -lagring (CCS), vil koste minst 30 tusen milliarder dollar mer enn hvis man klarer seg med lite CCS, ifølge en rapport fra Oxford-universitetet. CCS-teknologi er ikke blitt billigere på 40 år, i motsetning til de dramatiske fallene i kostnader for sol, vind og batterier, sier forskerne.

Fornybar løypemelding: Utbyggingen av sol- og vindkraft fortsetter i raskt tempo, melder Rystad Energy. I år vil det bli installert 300 gigawatt (GW) med solceller og 150 GW vindkraft, over halvparten av dette i Kina. I 2024 vil rekorden bli slått igjen, da forventes det rundt 330 GW ny sol og 180 GW vind. Det tilsvarer 911 TWh ny kraftproduksjon. Norges produksjon i et normalår er rundt 156 TWh.

Notert: Ingen mangel på løfter

Løfter og initiativer: Som ventet blir det kunngjort mange løfter og sektor-initiativer på siden av selve klimaforhandlingene. Axios har en (ikke fullstendig) oversikt. Det ble lagt merke til at Norge har sluttet seg til Clean Energy Transition Partnership, der landene forplikter seg til å slutte å finansiere fossil energi med offentlige midler utenfor eget land. Equinor er med på et initiativ for utslippskutt i oljebransen, som Svein Tveitdal kommenterer. Spania og Kenya har sluttet seg til Beyond Oil & Gas Alliance, ledet av Danmark og Costa Rica, der landene jobber for utfasing av olje- og gassproduksjon (her er Norge altså ikke med).

«Han forstår forskningen»: COP28-president Sultan al-Jaber «forstår forskningen fullt ut», sa lederen for FNs klimapanel, Jim Skea, da de to stilte på en felles pressekonferanse mandag. Al-Jaber var i hardt vær etter at Guardian omtalte et opptak der en irritert COP-president synes å hevde at det ikke finnes forskning som viser at utfasing av fossil energi er nødvendig for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Al-Jaber sier han ble feiltolket.

Regnskog 1: Norge støtter Indonesias arbeid med å redusere avskoging med 1 milliard kroner.

Regnskog 2: Brasil foreslår et stort globalt fond for å bevare regnskog. Brasil vil at rike land skal finansiere fondet. Det er uklart hvor mye støtte de kan samle bak forslaget, skriver DW.

Fossil lobbyfest: Minst 2456 – det er antallet lobbyister på oppdrag for den fossile energiindustrien i Dubai, ifølge en analyse omtalt i Guardian. Dette skal være en klar rekord, nesten fire ganger flere enn ved fjorårets COP i Egypt.

Konsulentfest: Tidene er også gode for de store konsulentselskapene. I en uformell opplisting gjort av Ed King topper Boston Consulting Group (BCG) «tabellen» med 108 deltakere, foran EY med 74 og McKinsey med 50. Nesten alle fra BCG jobber for presidentskapet for COP28 fra vertslandet De forente arabiske emirater.

Kalender: På dagsordenen fremover

7. desember: Hviledag på COP28 i Dubai.

8.-12. desember: Forhandlinger på politisk nivå/ministernivå.